top of page

Personvernspolicy

 

Personvernet ditt er viktig for meg og eg ønskar å vere open og ærleg med dei opplysningane eg samla inn i mine kontakt skjemaer på denna nettsida. Eg vil nedanfor forklare korleis eg brukar opplysningane og dine rettighetar til å ha kontroll over denna informasjonen. Grunna ny personopplysningslov, oppdatert eg min personvernpolicy og offentliggjør den.

Husk at du også kan kontakte meg direkte på telefon : +47 908 15 074 eller på mail : fotograf@afgeijerstam.com

Denne personvernserklæringa gjelder for Fotograf af Geijerstam. Emmy Madeleine Victoria af Geijerstam er behandlingsansvarlig for personopplysninganetsom samlast inn på nettstedet www.afgeijerstam.com

 

Personopplysningar som behandlast

Fotograf af Geijerstam samlar ikkje inn personopplysningar som fødselsdato, personnummer eller opplysningar om betalingskort.

 

Informasjon som innhentast

 1. Fornamn og etternamn på oppdraggivar

 2. Navn og alder på personar som skal fotograferast

 3. Opplysningar som er vesentlige om oppdraget skal utførast. Som tid og sted.

 4. Firmanamn

 5. Epostadresse

 6. Telefonnummer

 7. Adresse

 8. Samtykke for Fotografens eget bruk av fotografiene

 

Korleis informasjonen innhentast

Fotograf Emmy af Geijerstam samlar inn opplysningar gjennom skjemaer på si heimeside. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Om du velger å ikkje oppgi personopplysningane, kan eg verte forhindra fra å gi deg tilgang til relevante produkter og tjenester.

 

Formålet med informasjonen som innhentast

For å kunne sende deg relevant informasjon.

Eg oppretter ein kontakt og gir relevant informasjon til derfor å kunne tilby deg dei mest relevante produkta og yte god service. Profilane baserast kun på informasjonen du frivillig gir til meg. Enkelte opplysningar er heilt nødvendig for å kunne levere og fakturere avtalte tjenestar og bestillingar. 

Korleis lagrast informasjonen

 • informasjonen lagras i mail. Gmail server.

 • Informasjonen lagres også i lokalt arkiv hos Fotograf af Geijerstam

 • Informasjonen slettes når informasjonene urelevant

 • Ved fakturering lagres opplysningane i Conta faktura

 • Dei fotografiske verka lagrast på to eksterne hardiskar for å øke sikkerheten påbevaring.

 

Korleis slette opplysningane

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Fotograf af Geijerstam på mail : fotograf@afgeijerstam.com

 

Utlevering av informasjon til ein tredjepart

Personopplysningene delast ikkje med utenforstående tredjepart, men Fotograf Emmy af Geijerstam kan utøvere deler av informasjonen med underleverandør når det er hensiktsmessig og nødvendig for å levere produkter til spesifikke kundar. Slike underleverandører kan behandle personopplysningar på vegne av Fotograf Emmy af Geijerstam

Rettigheter

Som brukar av mi heimeside og som kunde har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandlar om deg og korleis dei blir behandla. Du kan kreve sletting, retting og begrensninger i behandlinger av personopplysningene i henhold til personopplysninglova.

Kor behandlingene av personopplysningene er basert på samtykke, kan du til ein kvar tid trekke samtykke tilbake.

 

Dersom du meinar at Fotograf Emmy af Geijerstam ikkje har overholdt dine rettighetar i henhold til personopplysningalovea, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjerast ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

bottom of page